Monika Czaplicka

@ Wobuzz

W branży social media od 9 lat. Pra­cuje w swojej agencji Wobuzz dla różnych klien­tów. Pro­wa­dzi fan­page “Kry­zysy wybu­chają w social media w week­endy” oraz bloga cza​plicka​.eu. Jej debiu­tancka książka “Zarzą­dza­nie kry­zy­sem w social media” nakła­dem wydaw­nic­twa Helion doczekała się dodruku po kilku miesiącach od pierwszego wydania. Jedna z autorek II tomu Biblii E-biznesu. Często występuje jako prelegentka na wielu wydarzeniach i konferencjach branżowych. Podczas konferencji I love marketing otrzymała I miejsce (z 18) za najlepszą prelekcję głosami prawie 900 widzów zgromadzonych na sali oraz przed komputerami. Wykształ­ce­nie socjo­lo­giczne, zdo­byte w trak­cie stu­diów w Insty­tu­cie Socjo­lo­gii UW, umoż­li­wia jej ana­li­zo­wa­nie danych i obser­wo­wa­nie sieci z cie­ka­wej per­spek­tywy.

ur. 3 padziernika 1987 w Katowicach; aktywistka (toleralistka), twórczyni muzyki, komputerowy geek z magicznymi paluszkami, fanka social media Social media freak od 8 lat (podkreślam freak). Pasjonuje się robieniem dziwnych prezentacji o SM. Zajmuje się strategiami (czyli jak robić, żeby robić dobrze) i analizowaniem świata wirtualnego. I bezpodstawnym dyrygowaniem wszystkimi. Noł lajf. Prywatnie siedzi za dużo przy komputerze, trochę czyta, ogląda jeszcze więcej filmów i czasem aktywizuje się społecznie. Łączy w sobie Virginię Woolf, Oskara Wilda i pasję do pewnego trunku Ernesta Hemingway’a.  Zespół zaznacza, że wciąż nie wie czy Monika nie jest robotem, bo nie sypia. Jej chęć do dominacji nad światem sprawia, że nawet szefowie wszystkich szefów mówią potulnie „Ok, Monia…”. Używa trudnych wyrazów, bo to fajne. Twierdzi, że dużo czyta, ale my uważamy, że internety się nie liczą. Cenimy ją za poczucie humoru, ciepło i wiedzę, przekazywaną tak, że nawet pan Mietek ze spożywczego wie już co to Social Media.

Show Buttons
Hide Buttons